Anasayfa

En Sevilenler

Son Yazılar

Peter F. DRUCKER

Eğitim Koçluğu - Kariyer Planlaması

"Benzeri görülmedik fırsatlar çağında yaşıyoruz: Eğer tutkunuz ve aklınız varsa, nereden başladığınızdan bağımsız olarak, seçtiğiniz mesleğin zirvelerine tırmanabilirsiniz."

Peter F. DRUCKER - Kendini Yönetmek, 1999

Son Güncelleme (Pazar, 05 Haziran 2016 17:08)

 

İç Denetimin Bir Kuruma Kazandırabilecekleri

İç Denetim - İç Denetim Makalelerim

İç denetim, bünyesinde faaliyette bulunduğu kurumun tüm yönetim kademelerine güvence ve danışmanlık hizmetleri sunar. İç denetimin sunacağı hizmetlerin temel ve nihai gayesi ise kurumun amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunmaktır. Diğer bir ifadeyle, odak noktası kurumun amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunmak olan faaliyetler yürütmek iç denetimin varlık nedenidir.


İç denetimin bir kuruma yapabileceği katkıları belirleyebilmek için öncelikle kurumların katkıya ihtiyaç duyabilecekleri alanları ortaya koymakta yarar var;

Son Güncelleme (Pazar, 09 Eylül 2012 09:38)

 

İç Denetim ve Kurumsal Otokontrol İlişkisi

İç Denetim - İç Denetim Makalelerim

Küçük bir kurumsal organizasyon ile büyük bir kurumsal organizasyon arasında temelde hangi farklılıkların olmasını beklersiniz? Yönetim, istihdam politikası, iletişim kanalları, kayıt tutma sistemi ve daha birçok farklılık unsuru... Bu farklılıkların tümü önemli olmakla birlikte, burada, yönetim ve denetim olgularını doğrudan ilgilendiren ve kurumların ölçekleri değiştikçe farklı yapılara bürünen önemli bir farklılık üzerinde duracağız; kurumsal otokontrol.


Organizasyonlar açısından otokontrol, çalışanların ve yöneticilerin, yürüttükleri faaliyetlerin ve aldıkları kararların, organizasyonun hedefiyle ve kurallarıyla ne derece uyumlu olduğunu kendilerinin değerlendirerek bir sonuca varmaları ve bu sonuç doğrultusunda kendilerini yönlendirmeleri olarak tanımlanabilir.

Son Güncelleme (Pazar, 09 Eylül 2012 09:16)

 

İç Denetim - Özet

İç Denetim - İç Denetim Makalelerim

İç denetim, gözetim ve değerlendirme faaliyetlerinden oluşan hizmetler bütünüdür.

İç denetim, kurumsallaşmış veya kurumsallaşmak isteyen organizasyonlara yönelik bir hizmettir.

İç denetim faaliyetleri, kurumların kendi yetkin personeli eliyle yürütülebileceği gibi yetkin bir kuruluştan/uzmandan dış hizmet temin edilmesi suretiyle de yürütülebilir.

İç denetim, sadece belirli dönemlerde değil, yaygın ve sürekli olarak yürütülen faaliyetler bütünüdür.

İç denetim faaliyeti, kurum organizasyon yapısı içerisinde departman, birim ya da bölüm şeklinde yer alabilir.

Son Güncelleme (Cuma, 07 Eylül 2012 07:55)

 

Internal Audit - Brief

İç Denetim - İç Denetim Makalelerim

Internal audit consists of a combination of assurance and consulting activities.

Internal audit activities can be performed by qualified employees of organizations or by outsourced qualified professionals or entities.

Internal audit takes part within organizations such as division, department or unit.

Internal audit can help organizations to accomplish their objectives by evaluating and improving risk management, control and governance systems.

Son Güncelleme (Cuma, 07 Eylül 2012 07:16)

 

İç Denetimin Mobbing Önlemede Rolü

İç Denetim - İç Denetim Makalelerim

 

Mobbing, günümüz çalışma ortamının en önemli sorunlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu sorun, mobbinge maruz kalan çalışanı olumsuz etkileyeceği gibi, mobbing uygulanan kuruluşun başarı hedeflerini de mutlaka kısa, orta veya uzun vadede olumsuz yönde etkileyecektir. Şikayet veya ihbar mekanizması işletilmeksizin ortaya çıkması çok zor olan mobbing suçunun en çok korktuğu kurumsal mekanizma ise bağımsız iç denetimdir.

Son Güncelleme (Salı, 04 Eylül 2012 12:50)

 

Denetçi Kimdir?

Denetim - Denetim Genel

Bir çırpıda bir denetçi tanımı yapmak gerçekçi olmayacaktır. Belki de her bir DENETİM tarifi için ayrı bir DENETÇİ tanımı yapmak gerekebilir. Ancak, yapılabilecek bu çok farklı tanımlar içinden hepsinde ortak olan özellikleri bir araya getirerek belki bir nevi DENETÇİ STANDARTLARI ortaya konabilir.

Bir denetçi için en temel özellik (standart) olaylara ve işlemlere şüpheci bir bakış açısıyla yaklaşabilmesidir. Her hata ve usulsüzlük kendini örten kılıfıyla birlikte bulunacaktır. Minareyi çalan büyük olasılıkla kılıfını da hazırlamıştır.